Enwau Lleoedd Yn Mon Au Tarddiad

R. Thomas Williams-


Libro electrónico Enwau Lleoedd Yn Mon Au Tarddiad disponible en en nuestro sitio web con formato PdF, ePub, audiolibro y revista. Cree una CUENTA GRATUITA para leer o descargard Enwau Lleoedd Yn Mon Au Tarddiad GRATIS!

LINGUA España
AUTOR R. Thomas Williams-
ISBN none
TAMAÑO DEL ARCHIVO: 9,42 MB


Página anterior: El Proceso Programador En La Escuela. (Bases Practicas Para Una Programacion Escolar
Siguiente página: Los Premios Goncourt De Novela Vol I

Pentref a chymuned ar Ynys Môn yw Llannerch-y-medd (hefyd Llannerchymedd).Fe'i lleolir ger Llyn Alaw yng nghanol yr ynys. Am ganrifoedd bu'n adnabyddus am ei ffair a ddenai gwerthwyr a phrynwyr o bob rhan o'r ynys.. Ceir yma ysgol gynradd, siop gyffredin, siop flodau a siop sglodion yn Llannerch-y-medd yn ogystal a chlwb ieuenctid a unadmx.org: Cymru. Enwau lleoedd. Nid oes llawer o enwau lleoedd yn cyfeirio at Fysedd y cŵn. Yng Nghronfa Melville Richards ceir Cwm Ffionos, enw y gellir ei briodoli i fân Digitalis purpurea neu fân rosod gwyllt. Ei ystyr yw cwm y ffion bach, enw yng Ngheredigion. Ar ei ffurf "ffuon" mae yna Bant y Ffuon yn Sir y Fflint. Dyna yn ôl y son yw tarddiad yr elfen hobyderidando yn y gân werin boblogaidd "xxxxxx", (au) brodorol yn y Gwledydd Cred unigol. Y dderwen 'gyfarwydd' a gyfeiriodd y Beibl ati Mae Cronfa Enwau Lleoedd Melville Richards yn nodi xxxxx o enwau lleoedd yn nodi y dderwen fel rhan. Cofier na ddefnyddir y fannod o flaen y rhan fwyaf o enwau afonydd. Yr unig eithriad cyson i’r rheol hon yw ‘y Fenai’. ‘Y Fenai’ a ddefnyddir yn ein gwaith ni, ond mae ‘afon Menai’ a ‘Menai’ hefyd yn dderbyniol yn gyffredinol (Gw. PWT t. ). Gweler hefyd y cofnod yn y Canllawiau ar “y, yr (mewn enwau lleoedd)”. (talfyriad o ca = casa, en = bonwr); yn enwedig yn enwau lleoedd 2 yn aml â chyfenw y teulu sy’n byw yno: Can Roig = tŷ’r teulu’r Roig (= “dyn gwallt coch”) Can Ros tŷ’r teulu’r Ros (= “dyn gwallt golau”) 3 can seixanta bedlam cana 1 mesur hyd = wyth “pam” el Canadà 1 Cánada vuire al . Y mae enwau lleoedd yn yr oes hon, wedi myned yn ddirmygus a ffol i’r eithaf. Y mae yn gywilydd genym fod y fath enwau a Sodom, Gomorah, Moloch, Soar, Tophet a’u cyffelyb yng Nghymru. Nis gallwn chwaith edrych ryw lawer yn well ar Salamanca, New York, Hungary Hall, Sebaatopol, California, a . rows · ‘Ewau Lleoedd ym Mon a'u Tarddiad’ Hanes a chyfansoddiadau arobryn Eisteddfod . Y mae yn ddilys ei fod o'r teulu henaf o eiriau yn y Gymraeg, gan ei fod yn gwneyd i fyny gynnifer o enwau lleoedd. Rhydd Dr. Puw ab yn wreiddyn iddo, a dywed mai ystyr hyny yw bywiogrwydd, neu yn hytrach gyflymder, yr hyn sydd yn dyfod yn agos yr un ystyr a pistyll. Y mae y gair yn perthyn i wahanol gangenau o r Geltaeg. agabellador 1 caffaelgar 2 (enw) celciwr 3 (enw) monopolwr agabellament 1 monopoleiddio 2 celcio agabellar 1 monopoleiddio 2 celcio agafada 1 (pysgod) dalfa 2 pobl wedi ei dal gan yr heddlu agafadís 1 heintus (meddygaeth) 2 bachog (tiwn) agafador 1 handlen, dolen tenir bons agafadors (“bod gennych ddolennau da”) bod gennych ffrindiau yn y llys 2 esgus agafar 1 cael gafael yn, cydio yn. Tarddiad Tardd yr enwau hyn o: weithredoedd y person megis 'Hywel Dda' swydd neu waith, e.e. 'Jones y Gof' enw trigfan, yn enwedig enw ffarm neu dŷ, e.e. 'Dafydd Penlan', 'Alun Tŷ'r Ysgol', Dic Penderyn, Catrin o unadmx.org'r arfer hwn yn parhau hyd heddiw yng. Rhestr FIPS Mae'r cod Safon Prosesu Gwybodaeth Ffederal (FIPS), a ddefnyddir gan lywodraeth yr Unol Daleithiau i roi cod hunaniaeth unigryw i daleithiau a siroedd y wlad, yn cael ei ddarparu gyda phob cofnod yn y tabl. Cod Oregon yw 41, a fyddai, o'i gyfuno ag.

LIBROS RELACIONADOS